WV Flacquee

Middelharnis

 

2014-11-24 Werkzaamheden verbetering langssteiger

De nieuwe langssteiger die dit voorjaar gereed kwam vertoonde een aantal gebreken. Inmiddels is men begonnen met het aanbrengen van enkele verbeteringen. Zo zijn de koppen van de meerpalen verhoogd en zijn de roosters verlegd waardoor het op en afstappen van de boten gemakkelijker is geworden. Nieuwe elektrapalen volgen nog en er zullen een aantal watertappunten worden aangelegd.

 

2014-06-24 Werkvlot voor onderhoud op de werf van John en Addy Peeman

Onze havencommissaris vond het tijd worden voor onderhoud aan het werkvlot dat in de haven ligt. Nadat het vlot uit het water was getakeld, bleek wel dat het hoog tijd was geworden om het vlot weer eens goed aan te pakken. De twee buizen die het vlot dragen zijn lek. Die lekken moeten gedicht worden en de drijvers moeten van een beschermende en aangroeiwerende laag worden voorzien. We zijn nog op zoek naar een ploegje vrijwilligers die deze klus kan klaren. We willen de reparatie graag zo goedkoop mogelijk houden.

2014-02-27 Snoeiwerk bij de langssteiger 

Er is een begin gemaakt met het snoeiwerk bij de langssteiger. Omdat het in het verleden nogal eens voorkwam dat watersporters zich op het terrein van de heer Abbas begaven, heeft deze de bomen en struiken laten uitgroeien tot een dicht bos.

Gelukkig is de heer Abbas bereid gebleken de overlast van takken boven het water en de steiger op te heffen. Hieronder enkele foto's van de situatie op 27 februari 2014. We nemen aan dat de heer Abbas binnenkort het karwei zal afmaken.

2014-01-24 Langssteiger is klaar!

Het is prachtig geworden. De steiger is strak, stevig en super. Onze leden die er hun ligplaats hebben, zullen ongetwijfeld blij zijn met deze geweldige verbetering. Er zijn nu 24 stopcontacten en snoeren kunnen door diverse gootjes, wel wat weinig, naar de andere zijde van de steiger geleid worden.  

De bolders zitten eigenlijk te laag. Het loopvlak van de steiger loopt vlak langs de palen, daardoor is er geen ruimte voor landvasten. We zijn benieuwd welke oplossing voor dit probleem gekozen zal worden. Misschien kunnen er rond de palen uitsparingen gezaagd worden. Dat zou het goedkoopste zijn.  

Het is ook jammer dat de leden die de laatste 6 plaatsen bezetten, 'het bos in gestuurd' worden. De begroeiing reikt tot over de steiger. Hopelijk kan daar in samenwerking met de gemeente nog iets aan gedaan worden, voordat het oerbos weer in blad komt te staan.

2014-01-17 Nieuwe beelden van het werk aan de langssteiger
 

Er is een begin gemaakt met de aanleg van de elektrische installatie. Ook worden er afdeklatten op de bovenste wegering geplaatst. Op mijn vraag of er tussen de twee wegeringen nog een middelste komt, werd ontkennend geantwoord. Dat is jammer want ze zitten eigenlijk iets te ver van elkaar. We zullen zien of dat in de praktijk problemen gaat geven.

Vandaag, 17 januari 2014 zijn bijna alle roosters gelegd. Goed is te zien dat er hier en daar sleuven voor snoeren zijn vrijgelaten. Over de puinhoop bij de laatste 6 ligplaatsen is in het nieuwsbericht op de homepage reeds het een en ander vermeld. 

Dick van Oortmerssen