WSV Flacquee

Middelharnis

Welkom op de website van Watersportvereniging FlacqueeCORONA EN DE WATERSPORTVERENIGING

 

Algeheel verbod op recreatief verblijf op campings, recreatieparken en jachthavens op Goeree-Overflakkee  

 

7 april 2020 

Geachte heer / mevrouw, beste watersporter, 

 

Op 30 maart besloot de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond om alle vormen van recreatief nachtverblijf op campings, vakantieparken en jachthavens te verbieden. Dit is vastgelegd in een noodverordening die op 30 maart is afgekondigd.  

 

Hierbij informeer ik u over het besluit van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, om bij de toepassing van deze noodverordening aan te sluiten bij de lijn van de regio Rotterdam-Rijnmond, om een algeheel verbod in te stellen op recreatief verblijf op campings, recreatieparken en jachthavens. Dit besluit heeft dus betrekking op en recreatief nachtverblijf én dagverblijf.  

 

Eenduidig 
Bij het toepassen van de noodverordening is voor Goeree-Overflakkee – in aansluiting met de regio Zeeland – in eerste instantie alleen het recreatief nachtverblijf verboden. Dagrecreatie werd weliswaar ontraden, maar niet verboden. In de rest van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is echter de lijn gekozen om recreatief verblijf op campings, recreatieparken en jachthavens in zijn geheel niet meer toe te staan. Met het besluit van de burgemeester sluit de gemeente Goeree-Overflakkee zich aan bij de lijn van de regio.  

 

De burgemeester over het besluit: 

 

“Met dit besluit ontstaat er binnen de regio een éénduidige lijn en voorkomen we verwarring die op dit gebied dreigde te ontstaan. Komend weekend is het Pasen. Doordat dagrecreatie nog steeds mogelijk was, voorzag ik – ondanks de eerder getroffen maatregelen – veel verkeersbewegingen van en naar campings, recreatieparken en jachthavens. Dat brengt risico’s met zich mee voor verspreiding van het coronavirus. Op Goeree-Overflakkee is het aantal besmettingen met het virus hoog, de druk op het ziekenhuis en onze zorgfaciliteiten neemt toe. Om die reden zie ik mij genoodzaakt om dit besluit te nemen.”  

 

Per direct 
Deze maatregel gaat per direct in, hij is al vastgelegd in de noodverordening. Voor woensdag 8 april 16.00 uur zal er vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee echter geen handhaving plaatsvinden, zodat er ruimte is om dit bericht op een goede manier met u te delen.  

 

De noodverordening is van kracht voor onbepaalde tijd. Zodra er ruimte of noodzaak is om deze aan te passen zal de gemeente dit aan mij kenbaar maken.  

 

Uitzonderingen blijven van kracht 
De genoemde uitzonderingen op deze maatregel blijven gelden, voor verblijf voor seizoenarbeiders, permanente bewoning, recreatief nachtverblijf in verband met aantoonbare medische noodzaak of tijdelijke bewoning in verband met verhuizing of scheiding. De al toegekende uitzonderingen blijven van kracht. 
 
Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een uitzondering, dan kunt u dat via mij aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Zakelijk verblijf is geen recreatief verblijf en valt dus ook buiten het verbod.  

 

Toelichting 
Over de toepassing van het besluit van de burgemeester volgt hieronder op een aantal punten een concrete toelichting:  

 

-      Bij jachthavens is het voor recreatievaart niet meer mogelijk om in en uit te varen, maar bedrijfsmatige vaart en het in de haven leggen van (recreatie)schepen uit de winterstalling is nog mogelijk.  

 

-      Bij recreatieparken, campings en jachthavens is recreatief verblijf niet meer mogelijk. U mag op het park / de camping / de jachthaven ook geen onderhoud meer plegen (aan uw recreatieverblijf / tuin / boot). Alleen voor mij als eigenaar en/of beheerder is noodzakelijk onderhoud aan het park / de camping / de jachthaven toegestaan.  

 

Vragen 
Er komt met deze nadere maatregel opnieuw heel wat op u af. Het zijn ingrijpende maatregelen en besluiten. Ik hoop dat ik op uw begrip mag rekenen. Het hogere doel dat we hiermee samen nastreven is om de continuïteit van de zorg op Goeree-Overflakkee niet in gevaar te brengen en de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

 

 Op het moment dat u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, kunt u met mij contact opnemen via het telefoonnummer van het havenkantoor, 0187-482068. 

Met vriendelijke groet, havenmeester Martin Damme.


  

 Klicken Sie hier für die deutsche Version


Beste leden,

 • Alle activiteiten zijn afgelast en het clubhuis gesloten.

Vanuit het watersportverbond heeft men een pagina op hun site beschikbaar gesteld met antwoorden op vragen speciaal voor de nautisch wereld om ons heen. 

                    Klik HIER voor meer informatie.

Het bestuur.


VAREN DOE JE SAMEN

Omdat we nu niet bij elkaar een bakkie mogen doen hier iets om even door te nemen; klik HIER voor wat leesvoer.

Het is de laatste nieuwsbrief van 'Varen doe je samen'.  • Havenbeelden DIGIDamco FB nov 2019 (1)
 • Havenbeelden DIGIDamco FB nov 2019 (5)
 • Havenbeelden DIGIDamco FB nov 2019 (10)
 • Havenbeelden DIGIdamco nov 2019 (2)
 • Havenbeelden DIGIDamco FB nov 2019 (3)
 • Havenbeelden DIGIdamco nov 2019 (3)
 • Havenbeelden DIGIDamco FB nov 2019 (2)
 • Havenbeelden DIGIDamco FB nov 2019 (6)
 • Havenbeelden DIGIDamco FB nov 2019 (4)
 • Havenbeelden DIGIdamco nov 2019 (1)
 • Havenbeelden DIGIDamco FB nov 2019 (8)
 • Havenbeelden DIGIdamco nov 2019 (4)
 • Havenbeelden DIGIDamco FB nov 2019 (9)
 • Havenbeelden DIGIdamco nov 2019 (5)


SCHUT EN SLUISTIJDEN MIDDELHARNIS

Klik HIER voor een link naar de website van de gemeente voor informatie over schuttijden.

Van A naar Beter, ook op het water!


  

Gastenboek

Dick van Oortmerssen
30-12-19 13:01:43
Wanneer is de Nieuwjaarsreceptie? Ik neem aan zaterdag 11 januari 2020.
WV Flacquee
19-07-19 15:16:35
Laat hier een bericht achter voor de watersportvereniging.
497654Onze vereniging voldoet sinds 30 april 2018 aan de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Zie  onder de knop <Bestuur/Privacybeleid WV Flacquee>

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram