WSV Flacquee

Middelharnis

Havenschouw 13 mei 2019

Op 13 mei hebben Jan, Corne en Jeroen samen met havenmeester Martin een rondje gedaan over onze haven en dingen doorgenomen die aangepakt gaan worden.

We zijn begonnen aan de langsteiger, daar worden de elektrakasten aangepast zodat bij het uitspringen van de zekering men dit zelf kan verhelpen. Bij de parel, aan de passantenkade, komen ook nieuwe elektra kasten waarbij de zekeringen zelf bediend kunnen worden.

Op onze Vingerling steiger worden de elektra aansluitingen in de kasten verzwaard naar 16 Ampère. Ook gaat de havenmeester na of er wat vaste trapjes vanaf steiger de wal op gemaakt kunnen worden.

De boxen voor het clubhuis, die we terug gegeven hebben aan de gemeente, gaan weg. Van de vereniging blijven nog twee boxen over voor het Vingerling. Deze zijn voor de schepen SMD 5 en Mw. Jansen, het is de bedoeling deze in de toekomst ook op te zeggen.

Onze plaatsen aan de Spuistraat de boxen 41 t/m 52 worden opnieuw ingedeeld, moderne maten, grotere plaatsen. Hierdoor komt er een plaats te vervallen, de steiger gaat vernieuwd worden en dan van 0,90m. naar 1,20 m. breed. Het is ook de bedoeling dat er dan drinkwatertappunten komen, deze komen dan ook meteen op de steiger voor de werf.

Ook de steiger bij de boxen 77 t/m 89 moet vervangen worden, ook deze boxen worden opnieuw ingedeeld met nieuwe palen. Dit zijn nog boxen met oude maten.

Op de palen komen stalen paalmutsen, dus alle zelf gemaakte attributen komen te vervallen. Op de palen waar ze nog niet zijn komen glijstangen zoals bij de zwaaikom steiger.

Ook spanbanden tussen de plaatsen onderling komen te vervallen, hierdoor worden palen scheef getrokken met alle kosten van dien. Dit is een onwenselijke situatie voor de gemeente.Werkzaamheden in de kom

De werkzaamheden in de havenkom gaan eind September beginnen, alle schepen zullen tijdelijk een andere plaats krijgen. Het gaat waarschijnlijk om de boxen 41 t/m box 65.

Voor diegenen die al weten of ze vanaf deze periode "de kant" op gaan wil de Havencommissaris  graag bericht ontvangen, hij hoeft dan minder te zoeken naar een vervangende ligplaats. 

____________________________________________________________________________________


BOOTEIGENAAR EN WOONACHTIG BUITEN FLAKKEE?

De gemeente gaat onderzoek doen naar de toeristenbelasting die watersportverenigingen afdragen aan de gemeente. Destijds is er onderzoek gedaan naar het gebruik van boten van eigenaren die woonachtig zijn buiten de gemeente. Hiervoor gebruikte men de havens van de voormalige gemeente Goedereede. Omdat dit niet representatief is ten opzichte van de huidige gemeente gaat de gemeente onderzoek doen naar het gemiddelde gebruik over het gehele eiland. Om zo tot een nieuw forfait te komen.

Leden die buiten de gemeente wonen kunnen dus gebeld worden door een bedrijf genaamd Legitiem. Hoe komen zij dan aan die telefoonnummers? Wij als vereniging waren verplicht vanuit de belastingwet deze gegevens te geven aan de gemeente. In de brief onder dit bericht lees je hier meer over. 
____________________________________________________________________________________


CODE TOILETGEBOUWEN

Op de toiletgebouwen rondom de haven zit al sinds enige tijd een code om binnen te komen. Uiteraard kunnen deze gebouwen gebruikt worden door onze leden. De secretaris is in het bezit van de code maar deze is ook op te vragen bij de havenmeester op 0187-482068.

Vanwege de overlast van de jeugd uit het dorp is door de havenmeester gevraagd de code niet door te geven aan derden en de code niet openbaar te maken via de website van de vereniging.